Provincie Noord-Holland

Prijsuitreikingen en stellingen

Provincie Noord-Holland

Verkiezing en uitreiking van de onderwijsprijs. Middels stemkastjes kunnen ook awards uitgereikt worden. Iedere deelnemer stemt op zijn / haar favoriet en er is direct te zien wie de winnaar is.

Voor het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee hebben wij middels het gebruik van de stemkastjes een aantal stellingen aan de deelnemers voorgelegd.

Terug naar overzicht

Top | Huureenstemkastje.nl is powered by PivotX - 2.3.1