Overige opties

Gespreksleiding/dagvoorzitter

Huureenstemkastje.nl werkt samen met ervaren gespreksleiders en dagvoorzitters. Op professionele wijze wordt uw bijeenkomst in goede banen geleid. Het werken met stemkastjes geeft een stem aan de zaal en maakt uw bijeenkomst interactief. Een gespreksleider dient goed te kunnen improviseren om hier op de juiste manier mee om te kunnen gaan. Onze debatleiders kunnen dit als geen ander.

Advisering bij opstellen van vragen

De kwaliteit van de antwoorden is afhankelijk van de kwaliteit van de vragen. Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden van allerlei bijeenkomsten hebben wij een goed gevoel gekregen voor welke manier van vragen stellen en formuleren werkt, en welke juist niet. Wij adviseren u graag over de formulering van de vragen, de weergave van de antwoorden en de beste volgorde van de verschillende onderdelen van uw bijeenkomst.

Workshop

In een workshop van een paar uur neemt een trainer van huureenstemkastje.nl met u door wat de succesfactoren voor het organiseren van een goede bijeenkomst zijn en gaat met u aan het werk om dat programma te ontwerpen dat het beste bij uw bijeenkomst past.
Doorgaans wordt gestart met een uitleg over hoe het stemsysteem werkt en hoe u hier met uw presentatie optimaal gebruik van kunt maken. Vervolgens worden de vragen onder de loep genomen. Is de vraagstelling juist, welke vragen zijn geschikt voor reacties uit de zaal, voor welke vragen is het leuk om gesplitste resultaten te tonen (bijvoorbeeld, wat is de mening van Amerikanen t.o.v. Europeanen, hoe is de mening per tafel). Er kan geoefend worden, waarbij niet alleen de trainer maar ook de overige aanwezigen elkaar tips geven.

Stemkastjes op naam / resultaten per deelnemer

Het kan belangrijk zijn om te weten wie wat gezegd heeft. Dit wordt bereikt door de kastjes vooraf  toe te kennen aan deelnemers. Elk kastje heeft een uniek nummer en dit wordt gekoppeld aan een naam. Het is ook mogelijk om gewicht toe te kennen aan de naam. Dit is bijvoorbeeld belangrijk tijdens vergaderingen waarbij de één meer aandelen heeft of meer leden vertegenwoordigt dan de ander. De resultaten kunnen per deelnemer in de rapportage worden opgenomen.

Live invoer

Tijdens een sessie kan het voorkomen dat een interessante nieuwe vraag aan de oppervlakte komt. Wij zijn in staat om deze ter plekke in het systeem in te voeren. Ook is het mogelijk om de zaal ideeën te laten formuleren, die wij ter plekke in het systeem zetten. Het is bij ons dus mogelijk om de sessie zo in te richten, dat wij niet vooraf, maar tijdens de sessie het programmeren van uw vragen verzorgen.

Twitterstream

Tijdens de bijeenkomst wilt u in beeld brengen wat erover wordt getwitterd. U deelt de #hashtag van de bijeenkomst met het publiek, en wij projecteren live wat er wordt gewtitterd.

Uitgebreide rapportage

Een rapport met daarin de grafieken zoals ze tijdens de bijeenkomst zelf in beeld zijn geweest, is onze standaard manier van rapporteren. Het is ook mogelijk om een rapportage te ontvangen met uitsplitsingen naar kruisvraag (bijvoorbeeld geslacht of afdeling), of aanvullende statistische informatie, zoals standaarddeviatie of diversiteit. Ook een platte rapportage die u zelf kunt bewerken in bijvoorbeeld SPSS of Excel, kunnen wij u aanleveren. Vraag naar onze mogelijkheden in het rapporteren.

directcontact

Top | Huureenstemkastje.nl is powered by PivotX - 2.3.1